Verkenners (14 - 17 jaar)
Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten en een grotere vrijheid. Met de groep een snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd worden door elkaar. Verkenners werken meestal met de gehele groep samen, maar doorheen het kamp zullen ze net zoals bij de JVK'S ingedeeld worden in patrouilles. Vanuit eigen interesses gaan ze pop zoek gaan naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door een experiment. De leiding stuurt deze tak in een bepaalde richting en zal steeds meer de stempel begeleiding krijgen.